JA, OBYWATEL(KA)

Ja Obywatel(ka) to projekt skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Za pośrednictwem niniejszej platformy uzyskujesz dostęp do darmowej bazy materiałów dydaktycznych, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej w postaci treści dodatkowych.

Dedykowana platforma online oferuje gotowe zadania, tematy do dyskusji w klasie, materiały interaktywne, kluczowe zagadnienia i pojęcia oraz ćwiczenia do realizacji w ramach lekcji. Nauczycielom pozostawiamy pełną dowolność w zakresie tego, które materiały wykorzystać. 
Zaproponowane lekcje przedstawiają omawiane zagadnienia w zgodzie z ideą zintegrowanego nauczania złożonych zagadnień w sposób innowacyjny i angażujący ucznia. Niemniej jednak, w zależności od nauczanego przedmiotu, nauczyciel może dowolnie manipulować dostępnymi materiałami tak, by dostosować je do potrzeb własnych i uczniów.

Wejdź

Nie masz konta? Zarejestruj się

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Po zalogowaniu, każdy nauczyciel uzyskuje dostęp do (docelowo) 12 działów, które obejmują obszary tematyczne kluczowe dla zrozumienia przez dzieci i młodzież sposobów funkcjonowania współczesnego świata. Są wśród nich: praca, ubóstwo, wymiana, ekologia, media społecznościowe, konsumpcja, zdrowie, wolontariat i pomaganie, rozwój osobowości, dezinformacja, roboty i odpowiedzialność.
Każdy z rozdziałów zawiera indywidualne lekcje opracowane pod kątem zagadnień związanych z ekonomią, etyką i obywatelstwem. Podejmowane zagadnienia uwzględniają trzy podejścia: na poziomie jednostki, społeczeństwa i w perspektywie globalnej.
Wszystkie tematy zostały opracowane w oparciu o podstawę programową, stanowiąc jednocześnie jej naturalne uzupełnienie i rozszerzenie.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie pracy nauczycielom szkół podstawowych zaangażowanym w kształtowanie umysłów oraz poszerzanie horyzontów młodych obywateli na drodze ku świadomemu rozwojowi.